W celu rejestracji na wybrany kierunek studiów przejdź do Systemu Internetowej Rekrutacji (link)

Pamiętaj: cały proces rekrutacji odbywa się internetowo. W toku rekrutacji nie dostarcza się żadnych dokumentów osobiście do podkomisji rekrutacyjnej!

Podkomisja rekrutacyjna dla Wydziału Filozoficznego UAM:

  • prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski – przewodniczący
  • mgr Filip Karol Leszczyński – sekretarz

Z podkomisją można się kontaktować za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji