Jeżeli bliskie są Tobie pytania: Co jest słuszne? Jak być powinno? To te studia są dla Ciebie! Filozofia to nie tylko umiejętność logicznego myślenia, ale i wiedza o co i jak pytać.

Program studiów filozoficznych pozwala doskonalić umiejętności interpretowania i analizy fenomenów świata kultury, polityki czy nowych technologii. Przygotujemy Cię do bycia nowoczesnym humanistą z szeroką wiedzą na temat klasycznych problemów filozoficznych. Jeśli nie zadowalają Cię proste i łatwe odpowiedzi, to mamy studia stworzone dla Ciebie.

Studiując filozofię poszerzysz horyzonty i zdobędziesz niezbędne umiejętności by z łatwością odnaleźć się w zawodach wymagających oczytania oraz wszechstronnych kompetencji. Wyrazisz siebie i zostaniesz lepiej zrozumiany!

Specjalności do wyboru:

 • filozofia ogólna
 • etyka

Wybrane przedmioty:

 • Historia filozofii (osobny przedmiot na każdą epokę)
 • Ontologia
 • Estetyka
 • Epistemologia
 • Metodologia
 • Logika
 • Etyka
 • Metafizyka

Kompetencje absolwenta:

 • posiada wiedzę ogólną z zakresu historii filozofii, klasycznych problemów filozoficznych oraz bieżących trendów w humanistyce
 • potrafi rozwiązywać złożone i niestandardowe problemy oraz jest przygotowany do funkcjonowania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (np. reagować adekwatnie i aktywnie na zmieniające się warunki społeczne, polityczne, kulturowe)
 • identyfikuje, analizuje i referuje zagadnienia filozoficzne dotyczące szeroko rozumianej kultury w zakresie historycznym, współczesnym i perspektywicznym
 • potrafi interpretować i adekwatnie oceniać poglądy innych autorów
 • ma świadomość wagi problemów etycznych związanych z szerokorozumianymi kwestiami społecznymi i naukowymi

Perspektywy zawodowe:

administracja rządowa, samorządowa, NGO’s, instytucje kultury, a także wszędzie tam, gdzie liczy się zdolność kreatywnego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów

Zobacz także: