Chcesz skutecznie komunikować się we współczesnym świecie? Pragniesz lepiej zrozumieć otaczający Cię świat? Komunikacja społeczna przygotuje Cię do bycia aktywnym uczestnikiem społeczeństwa informacyjnego!

Program studiów łączy w sobie refleksję filozoficzną z rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych. Informacja i komunikacja to słowa klucze do współczesnego świata. Pomożemy Ci zyskać szerokie horyzonty myślowe i pokażemy jak kreować wizerunek, zarządzać zasobami informacyjnymi oraz budować sieci kontaktów społecznych.

Kończąc studia przestaniesz być biernym konsumentem mediów społecznościowych. Zyskasz szerokie perspektywy zawodowe, bo dziś każda firma czy instytucja potrzebuje specjalistów i specjalistów do spraw komunikacji.

Wybrane przedmioty:

 • Projektowanie wizerunku i komunikacji
 • Teoria i filozofia komunikacji
 • Filozofia informacji
 • Językowe strategie komunikacyjne
 • Etyka komunikacji
 • Medioznawstwo
 • Warsztaty medialne
 • Filozofia kultury

Kompetencje absolwenta:

 • posiada wiedzę ogólną z zakresu historii filozofii, klasycznych problemów filozoficznych oraz komunikacji społecznej
 • potrafi rozwiązywać złożone i niestandardowe problemy oraz jest przygotowany do funkcjonowania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (np. reagować adekwatnie i aktywnie na zmieniające się warunki społeczne, polityczne, kulturowe)
 • posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym z wykorzystaniem kompetencji w zakresie strategii argumentacyjnych, instrumentów retorycznych czy schematów wnioskowań
 • potrafi interpretować i adekwatnie oceniać poglądy innych autorów
 • ma świadomość wagi problemów etycznych związanych z szerokorozumianymi kwestiami społecznymi i naukowymi

Perspektywy zawodowe:

branża Public Relations, rynek wydawniczy, sektor trenerski, instytucje kultury, organizacje pozarządowe (NGO), szkolnictwo

Zobacz także: