Posłuchaj Michała i poznaj jedną z wielu możliwości jaką oferuje studiowanie filozofii w Poznaniu.

Michał Gołda jest studentem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Michał w roku akademickim 2020/2021 został laureatem konkursu grantowego Study@Research. Dzięki przyznanym środkom może zrealizować swój projekt pt. Filozofia przyrody Henry’ego D. Thoreau. Między ekologią głęboką a anarchoprymitywizmem, którego celem jest przedstawienie argumentacji na rzecz tezy, że filozofia przyrody jest zapleczem tych dwóch współczesnych ruchów proekologicznych.

Opiekunem naukowym projektu jest prof. UAM dr hab. Radosław Kazibut z Wydziału Filozoficznego UAM.