Część z Was kończy niedługo studia pierwszego stopnia i będzie podejmowało decyzję o dalszych ścieżkach edukacyjnych. Część kontynuuje swoje kształcenie na dotychczasowych kierunkach, ale zastanawia się już nad swoimi dalszymi planami życiowymi.

Chcielibyśmy Was wesprzeć w podejmowaniu tych decyzji, a jednocześnie zachęcić do studiowania na Kampusie Ogrody – bez względu na to, czy będzie to kontynuacja, czy dopiero rozpoczęcie studiów w tym miejscu. Dlatego zapraszamy Was serdecznie na wydarzenie „Targi Studiów: Ogrody II Stopnia”.

 • Kiedy? Środa 12 czerwca, godziny 11:00-14:00
 • Gdzie? Kampus Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, hol w budynku E

Targi to wspólna inicjatywa wszystkich wydziałów obecnych na Ogrodach: Antropologii i Kulturoznawstwa, Filozoficznego, Psychologii i Kognitywistki, Socjologii, Studiów Edukacyjnych. W ich trakcie zaprezentowana zostanie oferta studiów magisterskich na wszystkich tych wydziałach. Będziecie mogli porozmawiać z osobami studiującymi na tych kierunkach i prowadzącymi na nich zajęcia. Poznacie zasady rekrutacji i programy studiów. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania i wątpliwości.

Na Kampusie Ogrody w roku akademickim 2024/2025 będą prowadzone studia magisterskie drugiego stopnia na następujących kierunkach:

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 • Kulturoznawstwo
 • Kulturoznawstwo – specjalność komunikacja międzykulturowa [studia w j. angielskim]

Wydział Filozoficzny

 • Filozofia
 • Filozofia – specjalność etyka
 • Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie(wspólnie z WFPiK)

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

 • Research in cognitive science

Wydział Socjologii

 • Praca socjalna
 • Socjologia – specjalność socjologia relacji
 • Socjologia – specjalność socjologia stosowana
 • Zaawansowane badania socjologiczne

Wydział Studiów Edukacyjnych  

Kierunek pedagogika – specjalności:

 • Edukacja dorosłych i kształtowanie umiejętności trenerskich
 • Edukacja medialna i technologie informacyjne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Resocjalizacja nieletnich
 • Resocjalizacja z elementami kryminologii
 • Socjoterapia i promocja zdrowia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zarządzanie oświatą

 

Plakat wydarzenia